KJØPSBETINGELSER OG FORRETNINGSVILKÅR

1. PRIVATKJØP (Forbrukerkjøp)

For å kunne bestille varer på våre websider må man være en bedrift eller privatperson som har fylt 18 år.
Alle data som våre kunder oppgir til oss, ved bestilling og annen kommunikasjon, oppbevares i henhold til norsk lovs krav om oppbevaring og lagring av personopplysninger.

Da Leverandøren primært er en Leverandør mot bedriftsmarket så er normalt alle priser på websider og bestillingssider vist eksklusive mva.

I handlevognen for privatpersoner vises allikevel totalprisen inklusive alle avgifter, moms, frakt og eventuelle betalingsgebyr.
Leverandøren er ansvarlig for alle kredittkorttransaksjoner gjort gjennom våre nettsider.


ANGRERETT


Angrefristen for privatpersoner er på 30 dager.
I tilbakemelding til oss må det framkomme tydellig at dere ønsker å benytte angreretten.
Angrefristen løper fra den dagen dere mottar varen eller en vesentlig del av den.
Hvis kjøpet gjelder en bestillingsvare starter angrefristen å løpe den tidspunktet ordren er bekreftet.


Når dere benytter angreretten er dere:
Ansvarlig for at varen er i samme forfatning som da dere mottok den.
Dere kan ikke bruke varen, men naturligvis kan dere undersøke den forsiktig.
Hvis varen skades eller blir borte på grunn av uforsiktig håndtering av dere, frafaller angreretten.


Garantier og service
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.


Returer
Returfrakt må dere selv bekoste med mindre varen er defekt eller vi har levert feil vare.
Retur skal sendes som brev eller pakke, ikke som oppkrav.
Ved bytte betaler vi for frakt av ny vare til dere.


Når dere benytter angreretten må dere,
hvis det gjelder en vare, sende eller levere den tilbake til oss,
hvis det gjelder en tjeneste, gjøre materialet tilgjengelig for oss, med mindre dette skulle innebære problemer for dere.


LEVERING
Leveransetiden oppgis i handlekurven under respektive fraktmetoder.
Hvis en vare har avvikende leveransetid, oppgis det ved den respektive varen.
Alle varer har normalt en leveringstid på 2-3 arbeidsdager i hele Sør-Norge.
I Nord-Norge kan 1-2 dagers ekstra leveringstid påløpe.
Om ikke varen leveres innen 30 dager kan kunde heve kjøpet.


Pakker som ikke hentes
Hvis dere velger Servicepakke som fraktmetode vil varen ligge på deres lokale postkontor i opptil 4 uker.
Varer som ikke hentes innen denne fristen blir returnert til oss.
For alle varer som ikke hentes, forbeholder vi oss retten til å fakturere kostnader for returfrakt, ekspedisjonsavgift og håndteringsavgift, per i dag satt til 150,-


Tilbakebetalingsplikt:
Hvis dere benytter angreretten, forplikter vi oss til å betale tilbake deres betaling for vare senest 30 dager etter at vi har mottatt varen, eller hvis det gjelder en tjeneste senest 30 dager etter at vi har fått melding om at dere ønsker å benytte angreretten.
Dere må selv betale eventuelle returkostnader for å sende tilbake varer.


Se også Forbrukerrådets hjemmesider for mer informasjon om deres rettigheter.

2. BEDRIFTSKJØP

GENERELT
Avtale om kjøp av produkter inngås av Kunden på de avtalevilkår som står nedenfor.


ORDRE
Bestilling av varer gjøres ved å gjøre seg kjent med produktbeskrivelse og ved å sende bestilling via vår nettside eller bekrefte tilbud sendt per e-post.


LEVERING
Leverandøren skal levere varene til Kunden innen 30 dager uker etter bestilling, med mindre det fremgår klart at den/de bestilte varer skal leveres først på et senere tidspunkt.
Betalingsplikten for det bestilte produkt eller tjeneste starter når varen sendes, uavhengig om når varen hentes eller tas i bruk.
Varene ansees som levert når Kunden har mottatt sporingsinformasjon til vareforsendelsen.


KUNDENS FORPLIKTELSER
Kunde er selv ansvarlig for at produkter er korrekt installert og innstilt for benyttelse av varene.
Leverandøren har ikke ansvar for problemer som måtte oppstå ved bruk av varer dersom disse knytter seg til feilaktig innstilt vare eller andre mangler ved Kundes utstyr.
Leverandøren har heller ikke ansvar for direkte eller indirekte følger av Kundens benyttelse av tjenesten(e), uansett årsak.
Utstyr som er levert Kunden er Leverandørens eiendom, inntil Kunden har betalt.
Kunden må straks varsle Leverandøren dersom Produktet som er levert ikke er i overensstemmelse med hva som er avtalt.


LEVERANDØRENS ANSVAR
Leverandørens ansvar begrenser seg til de varer som leveres av Leverandøren.


REKLAMASJON
Kunden plikter å reklamere til Leverandøren innen rimelig tid etter at Kunden har oppdaget eller burde oppdaget feil eller mangler ved varene.
Dette skal skje til Leverandørens kundesenter, enten gjennom telefon, per e-post post@wam.no eller via kontaktskjema på www.wam.no
Før feil meldes til Leverandøren er Kunden forpliktet til å undersøke om feilen skyldes innstillinger eller Kundens eget brukerutstyr.
Reklamasjon på regningsbeløpet må fremsettes innen rimelig tid, dvs. normalt innen betalingsfristens utløp.
Selv om Kunden har en reklamasjonssak til behandling hos Leverandøren, forfaller regningsbeløpet til betaling som normalt.


BETALING
Betalingsfristen er 10 dager fra fakturadato.
Faktura sendes ut elektronisk via den registrerte e-postadressen oppgitt ved bestilling.


MANGELFULL BETALING
Omkostninger ved eventuelle purringer eller andre omkostninger forbundet med inndrivelse av utestående beløp vil bli belastet kunden.
Ved betalingsutsettelse eller inngåelse av nedbetalingsavtale påløper det renter og gebyr.
Inkassoloven og lov om morarenter kommer til anvendelse i den utstrekning denne avtalen ikke regulerer forhold omfattet av lovene.


GEBYRER
Papirfaktura Kr. 75,- Purregebyr Kr. 65,-


TVISTER
Tvister, verneting og lovvalg Tvister mellom Kunden og Leverandøren skal søkes løst i minnelighet.
Dersom minnelig løsning ikke oppnås, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med verneting i Bergen.
Norsk lov og rettspraksis legges til grunn for alle tvistemål.


Ansvarlig leverandør
WebAd Marketing
Org: 997612965
Postboks 145
5341 Straume